Yürütme Kurulu

Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde "Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın Marx ve Weber’de Doğu Toplumları ve Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx an Weber on Oriental Societies adlı yayımlanmış üç telif kitabı ve çok sayıda editörlüğünü yaptığı kitap bulunmaktadır.

1982 Manisa doğumludur. Açık öğretim Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversiteyi Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi (tam burslu) bölümünde tamamlamıştır. İsveç Enstitüsü burslusu olarak 2006’da İsveç’te yüksek lisansa başlayıp 2008’de Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği İlişkileri bölümünden (tezli) mezun olmuştur. 2008’de Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde başladığı ekonomi doktorasını İslami bankacılıktaki kar-zarar ortaklığı enstrümanlarının risk analizine dair hazırladığı doktora teziyle 2012 kasımında tamamlamıştır. Yaklaşık 8 yıllık yurt dışı tecrübesinin ardından döndüğü Türkiye’de 2015 ocağından bu yana İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Halihazırda İslam Ekonomisi ve Finans bölümünde Yrd. Doç. olarak görev yapmaktadır. Temel çalışma alanları İslam iktisadı ve finansı, karşılaştırmalı konvansiyonel finans ve bankacılıktır.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünde bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesinde İktisat Politikası alanında “2000 Sonrası Türk Tarım Politikalarının Değişimi ve Bir Alan Çalışması: Kırklareli Örneği” başlıklı tezi ile bitirdi. 2014-2016 tarihleri arasında George Mason Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunan Eğri, İstanbul Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında hazırladığı “Arap Ayaklanmalarının Ekonomi Politiği ve Bir Demokrasiye Geçiş Denemesi: Mısır Örneği” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. Temel çalışma alanları kurumsal iktisat, ortadoğu ekonomileri, asker-ekonomi ilişkisi ve islam iktisadı olan Eğri, halen Kırklareli Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2001’de mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam hukuku alanında hazırladığı teziyle 2011’de doktorasını tamamladı. Kızılkaya’nın çalışmaları daha çok İslam hukuku ve ekonomisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Özellikle İslam hukuk tarihi, İslam ekonomisi ve güncel fıkhî problemler ilgilendiği konular arasındadır. İslam hukuku alanında çeşitli dillerde yayımlanmış birçok çalışması bulunan Kızılkaya, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

1991 Yılında Ankara'da doğan Ozan Maraşlı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2014'te mezun oldu. Lisans eğitiminin sonlarına yaklaşırken İslam iktisadına ilgi duymaya başladı. Bu ilgi doğrultusunda İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki SESRIC'te staj yaptı ve ADAM'daki İslam İktisadı Atölyesi'nde yer aldı. Ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat yüksek lisans eğitimine başladı. Eğitim hayatı boyunca ÖNDER, ADAM gibi çeşitli STK'larda görev aldı.

2016 Nisan'dan itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finans Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ozan Maraşlı, halen bu görevi aktif olarak sürdürmekte ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

1970 Yılında İstanbul’da doğdu. Zeytinburnu İHL’nden 1988 yılında mezun oldu. 1994 Yılında Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat Bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Yüksek Lisans derslerini tamamlayıp, 1996 yılında tez aşamasında eğitime ara verdi. 25 Yıldır kurucusu olduğu matbaa işletmesinde yönetici olarak çalışmaktadır. 2011-2013 Yılları arasında TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Üyeliği, 2014-2016 yılları arasında İGİAD Eğitim ve Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Halen İGİAD’da Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

1971 Erzincan Kemah doğumludur. İlk orta ve lise tahsilini İstanbul’da bitirmiş yüksek okulu AÖF halkla ilişkiler mezunu olarak tamamlamıştır.
Ticaret hayatına ilk okul dahil yaklaşık tüm yaz tatillerinde bir yerlerde çalışarak başlamış, lise bitince 1,5 yıl teknik hırdavat piyasasında tezgahtar olarak çalışmıştır. 1978 yılında kurulmuş aile şirketi olan tekstil giyim aksesuarları satan dükkanda 1989 da işe başlamıştır. Daha sonra imalat-ithalat-ihracat birimlerini şirkete katarak kendi markalarıyla kendi sektörlerinde öncü firma olarak o günden bugüne aile şirketinde kardeşi ile beraber devam etmektedir. Ayrıca 2000 yılında tekstil promosyon firması kurarak ayrı bir ekiple bu sektörde de öncü olma gayreti içerisindedirler. Halen AKAL Tekstil şirketinde İcra Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etmektedir. İş ve sosyal hayatında prensiplere önem veren Alkan bu yönü ile birçok STK kuruluşunda bulunmuş ve halen yöneticilik yapmaktadır.
Üyesi olduğu kurumlar: İGİAD kurucu başkanlığı, İLKE mütevelli üyeliği, MÜSİAD YİK üyesi. İTO Meclis üyesi, İKV İktisadi Kalkınma Vakfı YK üyesi, Kemah Tan köyü Vakıf ve Dernek eski dönem başkanlığı, Mazlumder, Yeşilay, İDSB, YEKDER, PROMOTÜRK, vs. üyelikleri devam etmektedir. Alkan, evli ve beş çocuk babasıdır.