İslam İktisadı Atölyesi
İslam İktisadında Para
5 Nisan 2019 Cuma - 7 Nisan 2019 Pazar
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Önemli Tarihler

Başvuru ve özet gönderimi: 31 Ekim 2018
Kabul edilen özetlerin ilanı: 15 Kasım 2018
Tam metinlerin gönderilmesi: 15 Şubat 2019
Kabul edilen metinlerin ilanı:
Programın ilanı: 01 Mart 2019
15 Mart 2019

İletişim

Ahsan Shafiq
E-mail: info@ikam.org.tr
Web Sitesi: http://www.ikam.org.tr/tr/sempozyumlar/iew-7
Telefon: + 90 216 310 43 18

İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği 7. İslam İktisadı Atölyesi, 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde “İslam İktisadında Para” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene “İslam İktisadında Para” konusu ile ilgili tebliğlere yer verilecektir.
Çağdaş ekonomilerde var olan sorunların önemli bir kısmı, kağıt (fiat) para varlığına bağlanmaktadır. Mevcut parasal sistem, faiz oranlarında sadece büyük bir artış kaynağı olmakla kalmayıp, aynı zamanda birçok ülkede enflasyonun ve paranın değerinin azalmasının temel nedenidir. Bu modern kurgusal simya, kısmi rezerv bankacılığının ve paranın faizini ödeyerek kurgusal satın alma gücü yaratma konusundaki tartışmalı kabiliyetinin merkezindedir. Uluslararası bağlamda karşılaşılan zorluklar, uluslararası piyasada az sayıda rezerv paranın iktisap etmesi ve döviz kurlarının günlük yapay dalgalanmalarına maruz kalan zayıf olanları geride bırakarak diğerlerine göre aşırı avantaj sağlaması bakımından aynı derecede zordur. Modern para sistemi, İslami iktisadının temel tartışma konularından birisidir. Bu nedenle, bu yılki atölye çalışmasının amacı, İslam iktisadında para konusu ile ilgili meseleleri ele almak ve güncel sorunlara çözümler önermektir.
Yedincisi düzenlenecek olan İslam İktisadı Atölyesi’nde para konusunun bütün yönleriyle detaylı bir biçimde ele alınması hedeflenmektedir. Bu vesile ile aşağıdaki konular başta olmak üzere İslam iktisadında para ile ilgili çeşitli konulara odaklanan tebliğ özetleri kabul edilecektir:

1. İslam ekonomisinde itibar, risk alma ve para politikası
2. Parasal Teori (Monetary), Para Talebini belirleyen faktörler
3. İslami perspektiflerden finansal aracılık teorisi, Para ve insan davranışları
4. Borç ve Kredi, Tasarruflar ve Para ilişkisi
5. İslami para politikasında makro ihtiyatlılığın önemi ve ihtiyaçlar
6. Kağıt para, Altın Standart ve İslami Para Birimi
7. İslami finans sistemi ve makroekonomi arasındaki etkileşim
8. Merkez Bankası yapı ve uygulamaları
9. İslami perspektifte entegre ticari ve sosyal finansın temelleri
10. Paranın zaman değeri
11. Uluslararası rezerv para sistemi ve alternatif öneriler
12. Para ve uluslararası ticari ilişkiler
13. Kripto Para Birimi ve gelecekteki rolü
14. Tarihte para

Bildiri Gönderme
Bu ve benzeri meseleleri konu edinen tebliğ özetleri 30 Ekim 2018 tarihine kadar http://www.ikam.org.tr/tr/sempozyumlar/iew-7 adresinde bulunan başvuru formu üzerinden gönderilebilecektir. Atölyede yer alacak bildiriler tam metinlerin değerlendirme sürecinden sonra ilan edilecektir. Gönderilen tebliğler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Çalıştaya gönderilen makaleler özgün olmalı, yayınlanmamış ya da başka bir program ya da yayında sunulmamış olmalıdır.

Yayın
Çalıştayda sunulan bildiriler, konferansın ardından İktisat Yayınları tarafından basılacak olan bir kitapta gözden geçirilerek ve yayınlanacaktır.

Seyahat ve Konaklama
Çalıştay için kabul edilen katılımcıların ( 1 kişi için ) gidiş-dönüş ekonomik sınıf uçak bileti ve otel konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Kurullar
Düzenleme Kurulu

Hafsa Orhan, Istanbul Sabahattin Zaim University
Hasan Hacak, Marmara University
Ismail Cebeci, Marmara University
Ismail Eriş, Marmara University
Lütfi Sunar, Istanbul Medeniyet University
Necmettin Kızılkaya, Istanbul University
Ömer Bedrettin Çiçek, İGİAD
Süleyman Güder, Istanbul University
Taha Eğri, Kırklareli University
Ahsan Shafiq, Marmara University
Ozan Maraşlı, Istanbul Sabahattin Zaim University

Bilim Kurulu

Abdulazeem Abozaid, Emirates Islamic Bank
Abdullah Durmuş, Istanbul Üniversitesi
Adem Esen, Istanbul Üniversitesi
Ahmet Faruk Aysan, Boğaziçi Üniversitesi
Ali Köse, Marmara Üniversitesi
Asad Zaman, Pakistan Institute of Development Economics
Burhanettin Can, İGİAD
Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi
Erkan Erdemir, İstanbul Şehir Üniversitesi
Fahim Khan, Riphah Center of Islamic Business
Fatih Savaşan, Milli Savunma Üniversitesi
Feridun Yılmaz, Uludag Üniversitesi
Gülfettin Çelik, Istanbul Medeniyet Üniversitesi
Haluk Songür, Süleyman Demirel Üniversitesi
Hasan Hacak, Marmara Üniversitesi
İsmail Cebeci, Marmara Üniversitesi
İsmail Eriş, Marmara Üniversitesi
Lütfi Sunar, Istanbul Medeniyet Üniversitesi
Mahmut Bilen, Sakarya Üniversitesi
Masudul Alam Choudhury, University of Malaya
Mehmet Babacan, Istanbul Medipol Üniversitesi
Mehmet Saraç, Istanbul Üniversitesi
Murat Şentürk, Istanbul Üniversitesi
Murat Taşdemir, Medeniyet Üniversitesi
Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi
Necdet Şensoy, TCMB
Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi
Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi
Nurullah Gür, Medipol Üniversitesi
Sabri Orman, TCMB
Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi
Şakir Görmüş, Sakarya Üniversitesi
Yusuf Alpaydın, Marmara Üniversitesi