İslam İktisadı 2018 Ödülleri

img_1390.jpg
İslam İktisadı Araştırma Ödülü
İslam Ekonomisi alanında yaptığı çalışmaların ışığında, 2018 yılı için İslam İktisat Araştırmaları Ödülü Prof. Dr. Cengiz Kallek'e verildi.
İslam İktisat Düşüncesi Tarihi, Sosyal Servet İslam’da Yönetim-Piyasa İlişkisi ve Asr’ı Saadet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi kitapları ile İslam iktisadına yaptığı önemli katkılar için tarafından ödüle layık görüldü. Ödülü, Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya takdim etti.
img_1410.jpg
İslam İktisadı Uygulama Ödülü
İslam İktisadı Uygulama Ödülü ise İslam iktisadının herkes için refah ve yoksulluğu bitirme gayelerini uygulamaya yönelik faaliyetlerinden ötürü Akhuwat Islamic Microfinance kuruluşu verildi. Ödül İGİAD Başkanı Ayhan Karahan tarafından kuruluşun kurucusu ve başkanı Muhammed Emced Sakib’e takdim edildi.
karaman1.jpg
İslam İktisadına Katkı Ödülü
İslam İktisadına Katkı Ödülünü alan Hayrettin Karaman şehir dışında olduğu için programa katılamadı. Ödülü Karaman’ın oğlu Lütfullah Karaman’a veren İKAM Başkanı Lütfi Sunar, Karaman’ın yarım asrı aşkın süredir gerek danışmanlık faaliyetleri gerekse de ilmi çalışmalarıyla İslam iktisadının uygulanması yönünde gerekli olan fıkhi açılımları gerçekleştirdiğini ve bu alanın akademide kalmayarak uygulamaya aktarılmasında önemli roller üstlendiğini ifade etti.