İslam İktisadı 2017 Ödülleri

Alanın uygulamalı yönünün güçlendirilmesi ve daha çok ses getirecek bir çabayla daha fazla sayıda insanda farkındalık oluşması maksadıyla her yıl üç alanda İslam iktisadı ödülleri verilecektir. İslam İktisadı alanına katkıların artırılması ve yapılan çalışmaların teşvik edilmesi içim her yıl şu ödüllerin verilmesi planlanmaktadır:

İslam İktisadı Araştırma Ödülü
Yeni ve özgün akademik üretimi teşvik için verilmektedir.
İslam İktisadı Uygulama Ödülü
Yeni ve özgün uygulamaları teşvik için verilmektedir.
İslam İktisadına Katkı Ödülü
Uzun bir süredir alanın gelişimine katkı sağlayan kişi veya kurumları ödüllendirmek için verilmektedir.