Asistanlar

1993 Sakarya Doğumludur. Sakarya Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde lisans programını tamamlamış ve şu anda Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalında (Tezli) yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir. Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

1994 yılında Ankara’da doğan Enver ASLAN, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu.

Malezya ve İngiltere’de eğitim alan ASLAN; İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC, SETA Vakfı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. İstanbul Kalkınma Ajansında staj yapmıştır. HASVAK Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı İstanbul Şube Başkanlığını yürüten ASLAN, İBB Gençlik Meclisi Organizasyon Komitesi üyesidir. Eğitim hayatı boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında bulunmuştur.

Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji bölümünü 2012 yılında tamamlayan Merve Akkuş İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

2005-2012 yılları arasında bir eğitim danışmanlığı firması olan EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi)’nde araştırma asistanı olarak çalıştı. Bu süreçte Sivil Toplum Dergisi, İş Ahlâkı Dergisi, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile Eğitim Programı Materyal Geliştirme Çalışmalarında proje asistanı olarak katkı verdi. 2013- 2015 yıllarında İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nde araştırmacı olarak çalışan Akkuş, Ekim 2016’dan bu yana İKAM bünyesinde kurulan İktisat Yayınları’nda yayın sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Hacetttepe Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Şükrü Çağrı Çelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

Çelik, üniversite yıllarında çeşitli vakıf ve derneklerde aktif olarak görev yaptı. Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD) bünyesinde faaliyet gösteren Medeniyet Tasavvuru Gençliği’nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Çelik, başta Ankara Düşünce Araştırma Merkezi (ADAM) olmak üzere İslam İktisadı alanında çalışan çeşitli kurumların faaliyetlerine katıldı.

Şükrü Çağrı Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.