İslam İktisadı Perspektifinden Faiz

RELEASE DATE
March 2018
353 Pages

"İslam İktisadı Perspektifinden Faiz" is a collection of works which were presented during the Research Center for Islamic Economics (IKAM's) 5th Islamic Economics Workshop that was held in first week of April, 2016 at Sakarya University. The book contains article which address different dimensions of the problem of interest. Following works presented by well known names from discipline of Islamic Economics have been included in the book

Finance Based on the Rate of Interest: As a Source of Economic Inefficiency
Mabid Ali al-Jarhi

Interest, Market, Philanthropy and Efficiency: An Islamic Approach
Toseef, Azid
Osamah Al Rewashedah

Klasik ve Modern Dönem Faiz Tanımlarının Günümüz Tartışmalarına Etkileri
Servet Bayındır

An Islamic Critique of Rival Economic Systems’ Theories of Interest
Muhammad Iqbal Anjum

Monetary transmission through debt financing channel of Islamic banks: Does PSIA play a role?
Hichem Hamza
Zied Saadaoui

Interest-free financing, financial inclusion, Pakistan, Sweden, Akhuwat, JAK
Muhammad Azeem Qureshi

Faizli Bir Bankanın Faizsiz Bankaya Dönüştürülmesi Meselesinin İslam Hukuku Açısından Tahlîli
Abdullah Durmuş

Diyanet Personelinin Faiz Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma
Kadir Kızıltepe
Fatih Yardımcıoğlu

Yatırımcılara Faizle Borçlanmaya Alternatif İslami Bir Yöntem: Kitle Fonlaması
Muhammet Fatih Canbaz
M. Kemalettin Çonkar

The Role of the State in an Interest-Free Economic System
Yenny Kornitasari

Faizsiz Finans Yöntemlerinden Murabahanın Faizle İlişkisi
Hacı Mehmet Günay

Faiz ile Refahın Dağılımı Arasındaki İlişki
Nurullah Gür